TOEFL Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

TOEFL Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

Abroad: Yurt dışında, dışarıda, gurbette
Abruptly: Birdenbire, aniden, ansızın
Absolutely: Tamamıyla, elbette, kesinlikle
Accidentally: Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Admittedly: İtiraf etmek gerekirse
Afterwards: Sonra, ondan sonra
Aground: Karaya oturmuş şekilde
Ahead: İlerde, önde, önceden
Alternatively: Alternatif olarak
Annually: Yıldan yıla, yılda bir
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak, aşağı yukarı
Ardently: Gayretle, istekle
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Beneath: Altında, altına, altta
Bluntly: Açık açık, dobra dobra
Briefly: Kısaca
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Certainly: Kesinlikle, elbette
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Clockwise: Saat yönünde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Comparatively: Orantılı olarak, nispeten,kısmen
Competently: Ustaca
Comprehensively: Kapsamlı
Conjointly: Birleşik olarak, müşterek
Consciously: Bile bile, bilinçli olarak, kasten
Consecutively: Birbirini izleyerek, artarda olarak
Considerably: Oldukça, epeyce
Consistently: Tutarlı bir şekilde
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Currently: Halen, şu anda
Decently: Terbiyeli bir biçimde, hoşgörüyle
Deceptively: Aldatarak
Decidedly: Kesinlikle, şüphesiz, karalı bir şekilde
Definitely: Kesinlikle
Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak
Doubtfully: Kuşkuyla, şüpheyle
Eminently: Fazlasıyla, pek
Equally: Eşit olarak
Especially: Özellikle, bilhassa
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Even: Bile, dahi, hatta, üstelik
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exceptionally: Olağan üstü bir şekilde
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Extensively: Yaygın olarak, geniş olarak
Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle
Fortunately: Neyse ki
Frankly: Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
Frantically: Çılgınca, delice
Furtively: Gizlice, sinsice
Generally: Genel olarak, genelde, genellikle
Gradually: Azar azar, derece derece, kademe kademe
Grossly: Fena halde, ağır şekilde
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Hence: Bundan, bundan dolayı
Hitherto: Şimdiye kadar, bugüne kadar
However: Her nasılsa, her halükârda, yine de, fakat, ancak
Immediately: Hemen, derhal,
Incidentally: Bu arada, aklıma gelmişken, tesadüfen
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inescapably: Kaçınılmaz bir şekilde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Intensely: Aşırı derecede, son derece
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Ironically: Alaylı biçimde
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Meantime: Bu arada, iken
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Meticulously: Titizlikle, özenle
Midst: Orta, orta yer
Morally: Ahlâkça, manevi olarak
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Mutual: Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
Mutually: Karşılıklı olarak
Namely: Yani, şöyle ki
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Nonetheless: Yine de, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Officially: Resmi olarak, resmen
Offshore: Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
Onwards: İleri, ileriye, beri, sonra
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Outspokenly: Açıkça, açık açık
Oversea: Denizaşırı
Overseas: Denizaşırı
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Postwar: Savaş sonrası, savaştan sonraki
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Pretty: Epeyce, bayağı, çok
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Privately: Özel olarak
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Publicly: Alenen, herkesin içinde
Quite: Oldukça, epey
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Yeni, son günlerde, yakınlarda
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Resolutely: Azimle, tereddütsüz
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seemingly: Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
Severely: Sertçe, şiddetli bir şekilde
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Smoothly: Düzgünce, kolayca, pürüzsüzce
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Somewhere: Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Soundly: Adamakıllı, selâmetle, sağ salim
Southerly: Güneye doğru, güneye, güneyden
Southward: Güneye doğru
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Sternly: Sert bir biçimde, sert sert
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Straightaway: Derhal, hemen
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Ansızın, birdenbire
Superficially: Yüzeysel olarak
Surely: Elbette, muhakkak
Tentatively: Deneme olarak, geçici
Thereafter: Ondan sonra, sonra
Thereby: Suretiyle, o suretle
Thereupon: Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unanimously: Oybirliğiyle
Undeniably: İnkâr edilmez bir şekilde
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Upstream: Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
Upwards: Yukarı, yukarıya, itibaren
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi
Whence: Nereli, nereden, neden
Willingly: Seve seve, isteyerek
Woefully: Acıklı veya dertli bir şekilde, ne yazık ki

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

toefl Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!