SINAVDA EN ÇOK ÇIKAN 300 TOEFL KELİMESİ

SINAVDA EN ÇOK ÇIKAN 300 TOEFL KELİMESİ

SINAVDA EN ÇOK ÇIKAN 300 TOEFL KELİMESİ

SINAVDA EN ÇOK ÇIKAN 300 TOEFL KELİMESİ

Sue                            Dava Açma  

Crave                        Hasret Çekmek, Şiddetle Arzu Etmek  

Soar                           Yükseklerde Süzülerek Uçmak, Yükseldikçe  

Essential                  Esas Olan, Temel Olan     

Detest                      Nefret Etmek, Tiksinmek 

Crumb                      Ekmek Kırıntısı       

Blush                        Mahçubiyetle Kızarmak   

Cabal                        Gizli Entrikacı Grup

Ample                      Bol Bol, Bolca Yetecek Düzeyde

Clap                           El Çırpma, Alkışlama        

Mingle                      Karıştırmak, Karışmak     

Curt                           Ters, Kısa Ve Kaba Söz     

Lullaby                     Ninni 

Coward                    Korkak          

Hinge                        Menteşe, Oynak Bağlantı

 

HAFIZA TEKNİKLERİYLE TOEFL KELİMELERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

 

Condone                  Göz Yummak, Müsaade Etmek 

Carve                        Eti Dilimlemek, Bölmek   

Clemency                Merhamet, Hoşgörü         

Cogent                     İnandırıcı, İkna Edici         

Endeavour              Çaba, Gayret, Çaba Göstermek, Gayret Etmek         

Bald                           Kel, Dazlak  

Ferry                         Feribot          

Crutch                      Koltuk Değneği    

%100 başarı garantili online toefl eğitimi - www.uzmantoefl.com  

Fowl                          Kümes Hayvanı, Eti İçin Avlanan Kuş   

Famine                     Açlık, Kıtlık   

Fascinate                Cezbetmek, Büyülemek   

Gem                          Değerli Taş, Mücevher     

Genuine                   Gerçek, Hakiki, Sahte Değil         

Gist                           Öz, Özet       

Goal                          Hedef, Amaç           

Grudge                     Hınç, Diş Bileme    

Handy                       El Altında     

Hint                           İpucu

Hoax                         Aldatmaca   

Hoe                            Çapa 

Lid                             Kapak

Hubbub                   Velvele, Gürültü     

Jungle                       "Balta Girmemiş" Orman, "Yağmur" Ormanı, "Tropik" Orman

Lament                    Yas Veya Pişmanlık İniltisi           

Lanky                        Uzun Bacaklı Ve Zayıf       

Ajar                           Yarı Açık, Aralık      

Loot                           Ganimet, Yağma Malı, Yağmalamak    

Hamlet                     Küçük Köy   

Foolish                     Aptalca, Budalaca  

Ford                          Sığ Nehir Geçidi     

Drench                     İyice Islatmak, Sırılsıklam Etmek

İrritate                     Sinirlendirmek, Kızdırmak, Tahrik Etmek       

Chilly                        Soğuk, Serin

Doze                          Kestirme, Uyuklama         

Culpable                  Kusurlu        

Deride                      Alay Etmek  

Entice                       Cezbetmek, Tatlılıkla Ayartmak 

Exhausted              Tükenmiş, Yorgun, Bitkin

Feat                           Hayret Verici Bir İş

Brandish                  Tehditkar Bir Şekilde Sallamak, Savurmak     

Concord                   Anlaşma      

Blunder                    Gaf, Falso, Pot Kırmak      

Beckon                     Elle İşaret Etmek   

Meticulous             Titiz, Fevkalade Titiz Ve Dikkatli, Kusursuz     

Esteem                     Saygı Göstermek   

Vanish                      Ortalıktan Yok Olmak, Sıvışmak, Gözden Kaybolmak         

Revenue                  Gelir (Özellikle De Devlet Gelirleri İçin)

Random                   Şans  

Oration                    Nutuk, Hitabe         

Prosper                    Başarmak    

Tyro                           İşe Yeni Başlayan, Acemi 

Flicker                      Işığı Titreyen, Yanıp Sönen         

Shawl                        Şal     

Pilfer                         Çalmak, Aşırmak   

Munch                      Kıtır Kıtır Veya Hapır Hupur Yemek, Çiğnemek         

Perilous                   Tehlikeli       

Rustic                       Köy Ve Kır Hayatına İlişkin          

Sneak                       Sinsi Sinsi Dolaşan

Soothe                      Sakinleştirmek, Rahatlatmak, Acısını Hafifletmek    

Morsel                      Lokma, Parça, Kırıntı        

Torture (Verb)       İşkence Etmek,Eziyet Etmek       

Greedy                     Açgözlü        

Traverse                  Bir Yandan Öbür Yana Geçmek

Flimsy                       İnce, Seyrek

Sip                             Azar Azar İçmek    

Poor                          Fakir  

Pauper                     Fakir Ve Yoksul Kimse      

Bully                          Zorbalık Etmek, Kabadayılık Etmek, Küçük Ve Zayıfa Fena Muamele Yapmak 

Posterity                 Gelecek Nesiller     

Dingy                        Kirli, Rengi Solmuş

Thicken                    Koyulaş(Tır)Mak     

Slap                           Avuçla Vurmak       

Tamper (With)       Kurcalamak, Kurcalayıp Bozmak, Müdahele Etmek

İnvalid                      Geçersiz, Müddeti Dolmuş, Yatalak Hasta     

Outrageous            Öfke Ve Nefret Uyandıran, Akıl Veya Ahlak Açısından Küstahça Rezilane

Waxy                         Yumuşak, Balmumu Gibi

Vibrate                     Sallamak, Titretmek         

Stack                         Yığmak, Üstüste Koymak

Obstruct                  Tıkamak, Engel Olmak     

Sentry                      Nöbetçi, Nöbetçi Asker    

Orchard                   Yemiş Bahçesi, Meyve Ağaçları 

Deck                          Güverte        

Thump                     Yumruk Yada Sert Bir Cismin Darbe Sesi       

Humid                      Rutubetli      

Falter                        Sendelemek, Kekelemek, Duraksamak          

Predict                     Kehanette Bulunmak       

Enervate                  Takattan Düşürmek, Zayıflamak

Captive                    Esir Alınmış Kişi, Tutsak   

Feud                          Sürüp Giden Düşmanlık  

Diligent                    Gayretli Ve Çalışkan         

Confide                    Sır Vermek  

Merger                     Birleşme, Bünyesine Katılma     

Slay                           Öldürmek    

Proximity                Yakınlık        

Prestigious             Prestijli, Tanınan    

Prank                        Yaramazlık, Şaka, Şeytanlık        

Pessimist                Kötümser, Karamsar Kimse       

Obstinate               İnatçı, Dikkafalı      

Escort                       Muhafız Sıfatı İle Refakat Etmek

Evolve                       Tekâmül Etmek, Gelişmek, Evrimleşmek        

Haphazard              Gelişigüzel, Rasgele          

Grumble                  Şikayet Etmek, Mırıldanmak       

Monstrous              İnanılmaz Derecede; Müthiş; Korkunç, Gaddar        

Digress                     Tartışma Dışına Çıkmak, Konudan Ayrılmak  

Glitter                      Parıldamak  

Fret                           Üzmek, Kızmak, Sinirlenmek, Endişelenmek 

Ponder                     Düşünüp Taşınmak          

Omit                         Atlamak, İhmal Etmek      

Persuade                 İkna Etmek, Razı Etmek   

Role                           Rol     

Tumble                    Yıkılmak, Yuvarlanmak, Düşmek          

Nadir                        En Dip Nokta, Sahfa         

Reconcile                 Uzlaştırarak Barıştırmak, Razı Etmek   

Limp                         Topallamak, Aksamak     

Exploit                      İstifade Etmek, İstismar Etmek  

Demolish                 Yıkmak (Örneğin İstimlak Edilen Binaları)       

Expanse                   Geniş Saha Veya Meydan

Sinuous                    Dalgalı, Kıvrımlı      

Brittle                       Kolay Kırılır  

Blizzard                    Tipi    

Margin                     Sayfa Kenarı

Dusk                         Akşam Karanlığı     

İmminent               Olması Yakın Ve Muhakkak, Eli Kulağında, An Meselesi     

Lift                             Kaldırmak, Yükseltmek    

Light                         Hafif  

Crude                       Ham, Kaba, Çiğ      

Callous                     Katı Ve Kötü, Yüreği Katılaşmış, Acımasız       

Moron                      Ahmak Kimse, Aptal Kimse        

Emit                          Çıkarıp Yaymak, Oluşturarak Dışa Doğru Çevreye Yaymak (Işın, Sinyal, V         

Sever                        Ayırmak, Bölmek, Koparmak     

Surmise                   Sanmak, Zannetmek, Tahmin Etmek   

Phlegmatic             Soğukkanlı, Sakin, Ağırbaşlı        

Risky                         Tehlikeli       

Terminate              Sona Ermek, Son Vermek, Bitmek        

Eradicate                 Kökünden Yok Etmek       

Bump Ç                     Arpma, Darbe, Vuruş; Şiş, Bombe, Tümsek   

Rash                          Alelacele, İhtiyatsız, Tedbirsiz    

Hasty                        Aceleci, Yeterince Düşünmeden, Üstünkörü 

Ordeal                      Çetin Bir Tecrübe  

Vague                       Belirsizlik Taşıyan, Müphem, Belli Belirsiz      

Refined                    İnce, Kibar, İnce Zevk Sahibi       

Brim                          Bir Cismin Ağzı, Kenar      

Sporadic                  Ara Sıra Olan, Başgösteren        

Commend               Övmek         

Deformed               Biçimsiz, Çarpuk Çurpuk 

Permanently         Sürekli Olarak, Devamlı Olarak 

Agitate                     Kışkırtmak, Tahrik Etmek, Rahatsız Etmek     

Tug                            Kuvvetle Çekmek  

İnitiate                     Başlatmak   

Diffidence               Çekingenlik 

Barricade                Barikat, Engel         

Litter                        Karmakarışık Yığmak       

Chasm                      Büyük Yarık, Uçurum       

İncredible               İnanılmaz, Hayretler Verici         

Germinate              Filizlenmek, Çimlenmek  

Fraction                   Küçük Parça, Grup

Flee                           Kaçmak, Uçup Gitmek     

Subsequent            Müteakıp, Sonradan Gelen         

Colloquy                  Karşılıklı Konuşma, Konferans   

Hectic                       Telaşlı Ve Karmakarışık (Durum)           

İnduce                      Kışkırtmak, Teşvik Etmek

Akin                          Yakın Benzer           

Depict                      Tasvir Etmek, Göstermek, İşaret Etmek          

Bribe                         Rüşvet

Rebut                       Yalanlamak, Delillerle Reddetmek        

Resolute                  Azimli, Dayanıklı, Kararlı  

Chum                        Ahbab, Arkadaş     

Detect                      İzini Bulmak Ve Ortaya Çıkarmak, Farketmek

Gash                         Uzun Ve Derin Yara, Bıçak Vs. Yarası   

Eccentric                 Acayip, Tuhaf          

Coerce                      Zorlamak, İtaate Mecbur Etmek

Erosion                     Erozyon, Aşınma   

Brawl                        Gürültülü Kavga     

Dungeon                  Zindan, Hapishane

Glib                           Fazla Düşünmeden Süretli Olarak Konuşan  

Zealot                       Gayretli Kimse, Aşırı Partizan Kimse    

Conventional         Geleneksel, Alışılmış        

Beneficiary             Mirasçı, Kar Elde Eden     

Boundary                Sınır   

Span                          Bir Yandan Bir Yana Uzanmak, Karış   

Compliment           İltifat, Övgü 

Trend                        Yönelme, Meyil Etmek     

Chaos                       Karışıklık, Kargaşa 

Exceed                     Sınırı Aşmak

Heavy                       Ağır, Yoğun, Sıkıntılı, Güç

Modify                      Tadilat Yapmak      

Dedicate                  Adamak, İthaf Etmek, Hizmete Sunmak         

Conceal                    Gizlemek     

Cider                         Elma Şırası, Suyu, Şarabı 

Enhance                   Arttırmak, Zenginleştirmek (Değerini, Gücünü, Görüntüsünü)

Broom                      Süpürge       

Boulder                    Büyük Kaya Parçası          

Oasis                         Vaha, Çöl Ortasında Sulak Ve Verimli Arazi    

Jeopardy                  Tehlike         

Mansion                  Büyük Konak, Malikane   

İnterval                    Ara, Fasıla, İki Olay Arası 

Brutal                       Hayvanca, Zalim, Canavarca      

Chore                        Ufak Tefek Ev İşi; Zor Ve Zevksiz İş       

Assert                       (Kanıta Gerek Duymaksızın) Kuvvetle İleri Sürmek, İddia Etmek

Harsh                        Sert, Haşin, Merhametsiz

Nasty                        Pek Fena, Nahoş    

Debtor                     Borçlu           

Durable                   Dayanıklı, Sürekli, Devamlı         

Tributary                 Büyük Irmağa Dökülen Daha Küçük Bir Nehir          

Holocaust                Büyük İnsan Telefatına Neden Olan Kıyım Ve Katliam

Recite                       Ezberden Okumak

Adore                        Aşırı Derecede Sevmek, Tapınmak       

Deviate                    Sapmak        

Curtail                      Kısaltmak, Kısmak, Sınırlamak   

Confine                    Sınırlamak, Tahdit Etmek

Assuage                   Yumuşatmak, Hafifletmek          

Appraisal                Kıymet Takdir Etme, Değer Biçme        

Malign                      İftira Etmek, Kötü Düşünen        

Hilarious                  Neşeli Ve Gürültülü, Şen 

Heed                         Aldırmak, Kulak Vermek, Dikkat Etmek, Sözünü Dinlemek

Fraud                        Hile, Sahtekarlık     

Ramble                    Maksatsız Dolaşmak, Konuyu Dağıtmak        

Boundless               Sınırsız, Hudutsuz 

Quest                       Araştırma    

Strain                       Gerilme, Gerginlik 

Palatable                Lezzetli, Damak Lezzeti Veren   

Agile                          Atik, Çevik, Faal      

Trivial                       Ivır Zıvır, Önemsiz 

Expound                  Detaylı Açıklamak, Tefsir Etmek

Plea                           Müdafaaname, Daha Yüksek Mahkemeye (Makama) Müracaat, Savunma

Abhor                       Nefret Duymak Ve İğrenmek, Fikrinden Bile Dehşete Düşmek       

Dispatch                  Göndermek

Hazy                          Sisli, Dumanlı, Puslu, Belirsiz      

Congenital              Doğuştan Olan       

Profound                 Derin, Derunî          

Exultant                  Sevinçli, Çok Sevinen Ve Övünen          

Homage                   Sadakat, Hürmet   

Bellow                      Yüksek Sesle Konuşmak, Bağırmak, Kükremek        

Exorbitant              Aşırı, Fahiş(Fiat), Çok Fazla          

Decline                     İniş, Düşüş, Azaltmak       

Amnesia                  Amnezi, Bellek Kaybı        

Oblivious                 Haberdar Olmayarak, Unutkan, İlgisiz

Abet                          Suç Ortağı Olmak  

Mend                        Onarmak     

Asset                        Kıymetli Vasıf; Mal, Kıymetli Şey

Quell                         Bastırmak, Yatıştırmak    

Secular                     Dünyevi, Laik          

Sleazy                       Saf, Halis, Bayağı   

Postpone                 Ertelemek    

Astray                      Yolunu Şaşırmış, Sapmış 

İntrepid                   Cesur, Pervasız      

Abate                       Azalmak, Dinmek, Azaltmak, Dindirmek         

Ambiguous             Müphem, Birden Fazla Anlama Gelebilen, Şüpheli  

Dent                          Çöküntü Yapmak, Vurarak Göçürmek 

Pity                            Merhamet, Acıma 

Baffle                        Şaşırtmak, Aklını Karıştırmak     

Affluent                   Varlıklı, Zengin, Refahlı    

Ankle                        Ayak Bileği   

Flip                            Devirmek, Devrilmek       

Grope                       El Yordamı İle Aramak Veya Yürümek, Sarkıntılık Etmek   

Confiscate              El Koymak, Elinden Almak, Haczetmek

Expire                       Süresi Dolmak, Müddeti Dolmak          

Arraign                     Suçlamak, İtham Etmek   

Disseminate          Saçmak, Yaymak   

İndictment             İthamname, Suçlama       

Hoarse                     Boğuk Ve Kısık Sesli, Sesi Öfke, Bağırma Vb Nedeniyle Boğuklaşmış

Synchronize           Aynı Zamana Tesadüf Ettirmek 

Reiterate                 Tekrarlamak

Disband                   Dağıtmak, Terhis Etmek  

Proprietor               Mal Sahibi, Mülk Sahibi   

Brink                         Nehir Veya Uçurum Kenarı         

Aglow                       Parlak, Şaşalı          

Extol                         Övmek, Methetmek          

Equitably                 İnsafla, Adaletle     

Discard                    Bertaraf Etmek, Iskartaya Çıkarmak    

Cryptic                     Esrarlı, Örtülü, Gizli: Şifreli          

Arouse                     Canlandırmak, Teşvik Etmek, Sebeb Olmak  

İnfested                   Muzır Birşey Tarafından İstila Edilmiş, Kuşatılan      

Frigid                        Soğuk

Supersede              Yerine Geçmek, Yerini Almak     

Thrifty                      Tutumlu       

Sagacity                   Ariflik, Akıllılık, Zeka, Bilgelik      

Raze                          Temelinden Yıkmak, Dümdüz Etmek, Yerle Bir Etmek        

Dilate                       Genişlemek, Büyümek, Gözleri Büyümek      

Garrison                  Garnizon, Kışlık      

Plausible                 Akla Yatkın, Makul, Mantıklı       

İnspect                     Denetlemek, Muayene Etmek   

Avarice                     Para Hırsı, Açgözlülük, Tamah   

Equivocal                 İki Anlamlı, Kuşkulu, Müphem   

Extravagance         Müsriflik, İsraf        

Aloof                         Davranış Olarak Soğuk Ve Uzak, Kendi Halinde                

 

                  
Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

toefl Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!